Духовний подвижник України

Петро Могила народився 31 грудня (10 січня) 1596 року в сім’ї валаського і молдавського господаря Симеона Могили та семигородської княжни Маргарет. У 1607 році внаслідок боротьби за владу батько хлопця загинув. Після захоплення у 1612 р. Кантемиром Мурзою молдавсько-валахійських володінь княжна Маргарет разом із сином мусили покинути Молдавію та переїхати на українські землі Речі Посполитої, де їх прийняли родичі – князі Стефан Потоцький, Самуїл Корецький та Михайло Вишневецький.

Освіту Петро Могила здобув у Львівській братській школі і у Європейських університетах: Польській академії в Замості, а згодом навчався у різних навчальних закладах Голландії та в Парижі. Після повернення до Речі Посполитої він пішов на військову службу, брав участь у Цецорській та Хотинській битвах. Мало відомо про період життя Петра Могили від участі в Хотинській битві та до посвяти у сан києво-печерського архімандрита. Спілкування з Іовом (митрополит Іов Борецький, наставник Могили ще за часів навчання у Львівській братській школі) остаточно завершило формування поглядів Петра Могили і, по суті, визначило напрям його подальшої життєвої діяльності.

У 1625 році він прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі, а 1627 року його було посвячено на посаду архімандрита Києво-Печерської лаври. Значну частину свого життя Петро Могила присвятив  розвитку православного шкільництва та освіти  в Україні. Восени 1631 року на території Києво-Печерської лаври він відкрив першу школу, яку згодом було перетворено на Києво-Могилянську колегію. Завдяки невтомній діяльності П. Могили та його однодумців Київ у другій чверті XVII ст. перетворився на центр православної європейської освіченості й богословської культури. Помер Петро Могила останнього дня 1646 року За кілька днів до смерті первосвятитель склав духовний заповіт, оголошуючи Києво-Братську колегію першою спадкоємицею свого майна. Їй він заповів 81 тис. злотих, все своє нерухоме майно, коштовності та бібліотеку. Діяльність              П. Могили відіграла значну роль у розвитку вітчизняної освіти, науки і культури, сприяла пробудженню свідомості українського народу, усвідомлення ним свєї гідності.

Використане джерело: Єгорова В. С. Петро Могила та “могилянська доба”: історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. С. Єгорова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – №12. – С. 57-64. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_12_17 . – Назва з екрану. – Дата звернення : 29.12.2021.

Зав. медіатекою Мордвінова О. Є.